Empreses Participants

GRÀCIES PER INTEGRAR L’RSC I CREAR VALOR SOCIAL

Llenguatge de tothom

Empreses Pymes Responsabilitat Social Corporativa

Cadascuna de les organitzacions aquí presents tenen el propòsit i el compromís d’activar l’RSC i la sostenibilitat creant impactes de millora que repercuteixen en tota la societat.

Pilars fonamentals per liderar canvis substancials en els models de gestió.

Totes elles són un bon exemple ja que prenen partit des de ja per continuar millorant en tots els àmbits ambientals, econòmics i socials.
Incloent dintre del seu ADN i les seves estaratègies empresarials, la responsabilitat social corporativa. Des de l´implementacio de projectes com el Pla de Responsabilitat Social Corporatiu, Projectes de Compliance i tranparència, Memòries de Comunicació de Bon Govern,Sistemes de Gestió Ètics SG21,SR10,SA8000,ISO26000,ISO4001,ISO14001,Guies de Compres Responsables, Memòries de Comunicació Sostenibilitat GRI, Memòries Ambientals, Patjada de Carboni, Econòmia Circular, Memòries Ambientals, Mobilitat Sostenible, Pla de Voluntariat Corporatiu, Pla d’Igualtat, Protocol d’Assetjament, Pla Inserció Sociolaboral, Pla de Conciliació,… tot sistemes i mesures establertes per donar cabuda a una millor integracio de les persones, a millores en transparencia, millores en el compte de resultats i una millora per el nostre mediambient. Independentement del seu tamany o ámbit d actuació, comparteixen una actitud responsable.

I des de la Setmana de l ‘RSC volem donar-vos les gràcies a cadascun de vosaltres i de l’equip humà del qual formeu part; per continuar impulsant iniciatives com la Setmana Responsabilitat Social Corporativa donant una major veu i difusió per a tota la societat.
La vostre dedicació fa creixer un teixit empresarial amb ADN SOSTENIBLE.

Suma’t, no et quedis enrere TOTS I TOTES GUANYEM!

Semana RSC Catalunya
Semana RSC C. Valenciana

XARXES SOCIALS