GRÀCIES PER INTEGRAR L’RSC I CREAR VALOR SOCIAL

Llenguatge de tots

Cadascuna de les organitzacions aquí presents tenen el propòsit i el compromís d’activar l’RSC i la sostenibilitat creant impactes de millora que repercuteixen en tota la societat.

Pilars fonamentals per liderar canvis substancials en els models de gestió.

Totes elles són un bon exemple, ja que prenen partit des de ja per continuar millorant en tots els àmbits ambientals, econòmics i socials.

Incloent dintre del seu ADN i les seves estratègies empresarials, la responsabilitat social corporativa. Des de la implementació de projectes com el Pla de Responsabilitat Social Corporatiu, Projectes de Compliance i Transparència, Memòries de Comunicació de Bon Govern, Sistemes de Gestió Ètics SG21, SR10, SA8000, ISO26000, ISO4001, ISO14001, Guies de Compres Responsables, Memòries de Sostenibilitat GRI, Memòries Ambientals, Petjada de Carboni, Economia Circular, Mobilitat Sostenible, Pla de Voluntariat Corporatiu, Pla d’Igualtat, Protocol d’Assetjament, Pla d’Inserció Sociolaboral, Pla de Conciliació, etc. sistemes i mesures establertes per donar cabuda a una millor integració de les persones, a millores en transparència, millores en el compte de resultats i una millora del nostre medi ambient. Independentment de la seva mida o del seu àmbit d’actuació, comparteixen una actitud responsable.

I des de la Setmana de l‘RSC volem donar-vos les gràcies a cadascun de vosaltres i de l’equip humà del qual formeu part; per continuar impulsant iniciatives com la Setmana de la Responsabilitat Social Corporativa, donant una major veu i difusió per a tota la societat.

La vostra dedicació fa créixer un teixit empresarial amb ADN SOSTENIBLE.

Suma-t’hi, no et quedis enrere. TOTS I TOTES HI GUANYEM.