Associació CONEXUS atenció, formació i investigació psicosocials

www.conexus.cat

L’Associació CONEXUS. Atenció, Formació i Investigació Psicosocials està formada per psicòlegs i psicòlogues amb una àmplia trajectòria i experiència en l’atenció a persones en els àmbits familiar, social i de la salut, així com en la formació d’equips professionals i en la recerca.

L’objectiu de CONEXUS és la millora del benestar i de la salut de les persones, especialment d’aquelles persones en situació de dificultat, crisi, violència o desigualtat.

A través de l’atenció psicosocial a dones, homes, infants i adolescents, volem promoure la millora de les relacions afectives i familiars, l’eradicació de la violència, i uns estils de vida saludables i igualitaris.

A més, duem a terme formació a professionals, empreses i institucions sobre aquestes matèries, i elaborem recerques, tant teòriques com aplicades, per tal de millorar la intervenció i ampliar coneixements

Semana RSC Catalunya
Semana RSC C. Valenciana