DALLANT SA

www.dallant.com

Entenem el desenvolupament sostenible comla clau per garantir el creixement de la nostra organització i el futur de l’entorn en què té lloc la nostra activitat. La nostra política de responsabilitat social actua en quatre àrees fonamentals: LES PERSONES Atenció personalitzada, diversitat i integració, òptimes condicions laborals, seguretat i salut en el treball i conciliació de la vida laboral i personal. Dues dades ho il·lustren: jornada intensiva pel 98% dels treballadors i contracte indefinit pel 97 %.

Aquesta filosofia ha estat reconeguda amb el 1r Premi Valors d’Empresa(Juny 2012) i el premi Catalunya Empresa Flexible(Març 2013) concedits per PIMEC i el Govern català, respectivament. El MEDI AMBIENT Som una empresa d’àmbit industrial que parteix de matèries primeres naturals, per tant, de recursos finits que cal administrar eficientment. Els nostres objectius: reducció de l’impacte ambiental amb una menor despesa d’energia, reducció del consum d’aigua, reutilització i reciclatge.

LA INNOVACIÓ El progrés continu només s’assoleix quan la R+D+i és transversal a tota l’empresa i esdevé estratègica. L’equilibrada combinació de rigor, know-how, enginy i creativitat és l’eina per desenvolupar nous conceptes, productes, aplicacions i mètodes de treball. L’ACCIÓ SOCIAL Els resultats econòmics per si sols no comporten la satisfacció de tots els grups d’interès, de manera queel nostre plantejament recull, ja des dels nostres inicis, un fortcomponent social. El nostre compromís social s’inicia abans del naixement del concepte de responsabilitat social. És un cas on la pràctica construeix la teoria.

dallant