Formació i Treball, Fundació Privada

www.formacioitreball.org

El nostre repte, després de 20 anys, es continuar creant oportunitats per vèncer l’exclusió social. La Fundació basa la seva gestió en la formació i la inserció laboral, fonaments que queden complimentats amb l’acció productiva i comercial que es desenvolupa als tallers i botigues, i els serveis prestats a l’administració pública i a entitats privades que conformen l’activitat econòmica que ens permet assolir els nostres objectius. Així mateix impulsem l’aplicació i la integració d’accions de RSE implícites en la gestió ètica i interna de les empreses des del punt de vista social i mediambiental. Ens hem especialitzat en la recollida, transport i recuperació de residus com és el tèxtil i els voluminosos. La gestió dels residus municipals ha estat la base de creixement per a la prestació d’altres serveis com són neteja, gestió de punts verds, manteniment i construcció, bugaderia i transport en general. Serveis que s’ofereixen sota l’objectiu de continuar creant llocs de treball per a les persones més vulnerables i assegurant la professionalitat que es mereixen els nostres clients, de manera eficient i protegint sempre el medi ambient. Actualment també impulsem el projecte D’INS, escola – restaurant,que des del seu inici s’ha treballat conjuntament amb l’empresa privada, tant a nivell de disseny com en la implementació. Des del seu naixement s’ha comptat amb el suport d’ÁREAS, qui a més d’assessorar en definició i estructura dels mòduls formatius, i en la seva capacitat»ocupadora», ha enriquit el projecte convidant a alguns dels seus proveïdors més importants a participar-hi. Així, avui comptem, entre d’altres amb: EUROPASTRY, LAVAZZA, CAFÈ D’AUTORE, UNILEVER i HOSTELGROUP.

Formació i Treball, Fundació Privada