Fundación Apip-Acam

www.fundacioapipacam.org

La Fundació Apip-Acam respon a la voluntat cívica de compromís amb la gent, de donar suport a les persones i famílies en situacions de necessitat, de manca de mitjans econòmics i/o dependència física o intel·lectual, procurant la continuïtat dels tractaments, de les metodologies i les avaluacions, per tal de col·laborar amb la capacitació, el foment de l’assertivitat, l’empoderament de les persones i la recuperació de llurs xarxes socials.