Fundació IReS

www.fundacioires.org

La Fundació IReS treballa des de 1969 en l’atenció social, psicològica i educativa de persones que viuen situacions de pobresa i vulnerabilitat. I per atendre als nostres usuaris, la Fundació IReS promou la col·laboració activa amb el món empresarial.

Com ho fem?
Creant sinergies entre les necessitats socials i les diferents sectors empresarials a través de les nostres projectes i campanyes. La Fundació IReS contribueix a fomentar pràctiques de RSC entre les empreses per crear noves oportunitats per a les persones que més ho necessiten a favor de la inclusió social.

Campanyes actives:
Hotel Invisible: l’objectiu és implicar a les empreses turístiques, afavorint que el turisme continuï amb la seva tasca de retorn a la societat. www.hotelinvisible.org

Noparo.org: l’objectiu és potenciar la RSC de les empreses del districte del 22@ per afavorir processos d’inclusió dels joves i les famílies més vulnerables del barri. www.noparo.org

fundacio_ires