Fundació Oportunitas

www.oportunitasimf.org

La Fundació Oportunitas genera oportunitats atorgant Microcrèdits socials a aquelles persones que per emprendre no poden recórrer a la banca tradicional. A més, forma i acompanya amb voluntariat als seus usuaris en el procés de desenvolupament professional.

És a dir, contempla un ampli ventall de potencials emprenedors i projectes a assessorar, acompanyar i finançar. Per aquest motiu, la combinació de les variables del projecte a desenvolupar (tipus d’activitats, necessitat de recursos, període de maduració, etc.) amb les característiques dels diferents emprenedors (situació personal, social, etc.) fan necessari que cada cas requereixi un tipus de seguiment (acompanyament) particular, individualitzat.