Grup Sorigué

www.sorigue.com

El Departament de RSC creat l’abril de 2016 a conseqüència del progrés del Pla Estratègic 2015-2017, i més concretament amb el desenvolupament de l’eix estratègic “Posicionament i reputació”. Dins d’aquest eix i com a transformació cultural del Grup, es van marcar diferents fites , entre els quals la redacció i implementació d’un Codi Ètic i l’obtenció del Certificat IQNet SR10.

Els objectius del departament per a aquest 2017 inclouen: aconseguir la certificació en SR10 per a CLD i mantenir la d’ACSA; Redactar la Memòria de Sostenibilitat de CLD perquè sigui auditada i verificada per tercers; definir les línies estratègiques de patrocini i mecenatge; implementar el sistema de Compliance; realitzar la formació en RSC per a tota la plantilla amb accés a ordinador; realitzar accions que fomentin i potenciïn els valors de la companyia entre la nostra plantilla (orgull de passat, consciència de present i ambició de futur).