Institut Català d’Oncologia

www.ico.gencat.cat

L’ Institut Català d’Oncologia (ICO), en els seus objectius estratègics planteja promoure la RSC, com un model sanitari orientat a impulsar mesures de sostenibilitat, optimitzar recursos energètics i millorar el clima laboral, posicionant a l’organització en un entorn social e institucional com una empresa responsable (edifici sostenible, gestió transparent i posant a les persones en el centre de l’organització).

En aquesta línia i posant en pràctica un dels seus valors, “Pensem com a pacient”, es dissenya el programa “Conviure amb el càncer”, orientat a implementar recursos i accions per tal de millorar la qualitat de vida de pacients i cuidadors durant el procés de la malaltia oncològica. Encoratja la participació d’actors institucionals (administracions sanitàries, ajuntaments, diputacions, escoles, etc.), econòmiques (empreses) i associacions (pacients), per tal d’establir sinergies de col·laboració i captació de fons per poder assegurar el desenvolupament d’iniciatives i poder oferir serveis de suport i benefici social que complementen l’atenció assistencial. “Conviure amb el càncer” s’articula en quatre línies d’acció: Hospital amable, Escola de pacients, Serveis de suport i benestar i Aliances amb la societat.

El programa, que està alineat amb la missió de l’ICO, combina l’excel·lència clínica amb l’efectivitat humana, actuant més enllà de la malaltia, sent conscient de l’impacte i la situació de vulnerabilitat que genera el càncer a l’entorn familiar, social i laboral del malalt.

Institut Catalá Oncologia
[/vc_column_text]
[/trx_block][/vc_column][/vc_row]