Maheco

www.maheco.es

Dins de la nostra gestió integrada de l’RSE (certificats amb l’SGE 21), volem destacar y compartir el nostre compromís i les nostres pràctiques medi ambientals. Des de 2010 hem implementat Sistema de Gestió Ambiental, ISO14001, sistematitzant, de manera senzilla, els aspectes ambientals que generen les nostres activitats, així com la promoció de la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació. A més a més, des de l’any passat estem certificats en l’EMAS. A Maheco, promovem la construcció sostenible d’edificis eficients energèticament. Un clar exemple es la promoció de vivendes a Sabadell, que comptarà amb la classificació energètica A, introduint conceptes de geotèrmia. Així mateix, comptem amb la participació activa dels nostres treballadors en matèria de medi ambient, a través d’enquestes i aportacions de idees de millora. Així mateix, disposem d’un pla de formació i sensibilització per als nostres treballadors envers el consum responsable d’energia, aigua i matèries primes, i conducció eficient. En paral·lel, també realitzem accions de divulgació de bones pràctiques medi ambientals entre els nostres clients de reformes, compradors i inquilins de les vivendes per fomentar la reducció de consums i una utilització eficient de les vivendes. Per altra banda, també estem compromesos en mantenir un bon clima laboral a l’empresa, fomentar la conciliació laboral (horaris flexibles, reduccions de jornada, teletreball, etc.), newsletters, i la nostra col·laboració en diferents accions solidaries, esdeveniments amb la comunitat i patrocinis.

maheco
Inscripción Comunidad Valenciana

XARXES SOCIALS