Median T la Danza

El que realitzem des de Median T la Danza és un programa dirigit a empreses on a través de dinàmiques de moviment i expressió corporal fomentem unes relacions més autèntiques, una millor sintonia entre l’equip, reduïm l’estrès i estimulem la creativitat.


Es tracta de sessions regulars per poder generar un procés significatiu que repercuteixi a l’empresa. D’altra banda, Median T la Danza és un projecte social que treballa amb col·lectius vulnerables i busquem visibilitzar les seves realitats amb tallers mixtos (heterogenis) amb treballadors de diferents empreses.

Semana RSC Catalunya
Semana RSC C. Valenciana