GRUP PAPELMATIC

www.gruppapelmatic.com

Inclusió de la Responsabilitat Social com una línia estratègica del Pla estratègic posant en valor els valors familiars i empresarials formant part del model de negoci del Grup Papelmatic des del convenciment que un entorn de treball saludable millora el benestar de les persones en el seu lloc de treball i per tant millora les organitzacions. Des del 2008 fruit del primer Pla estratègic el Grup Papelmatic ha anat incorporant productes i serveis amb aquesta finalitat. Bon Govern: hem aprovat La nova Política RSE i estem redactant el Codi Ètic amb els nostres compromisos i pautes de comportament que esperem dels nostres Grups d’interès.

Àmbit econòmic: disposem un Marc de presa de decisions des del 2008 on es defineixen els diferents òrgans de govern i des del 2014 un Protocol Familiar on queden definides la relació entre els membres de la família i l’empresa, la transmissió de valors a les futures generacions i les condicions per la seva incorporació al projecte empresarial. Disposem un QCI amb tot tipus d’indicadors i una política retributiva a través de remuneració variable. Disposem d’un departament d’atenció al client, treballem per la seva fidelització i gestionem els nostres processos dins ISO 9001. Fomentem les relacions estables i duradores amb els nostres proveïdors.

Àmbit social: promovem la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida laboral i familiar, així com el foment del treball en equip i el desenvolupament de tots els professionals de la companyia. Col·laborem amb activitats socials i esportives en col·laboració amb els nostres clients: Campanya Gran Recapte Aliments, Trailwalker d’Intermon Oxfam amb l’equip de Blanquerna i Projecte de Recollida de Roba Usada destinat a diferents entitats socials de Barcelona i Cornellà, Projecte de donació de mobiliari usat provinent de clients de EFEBÉ destinat a la Fundació Formació i Treball.

Àmbit ambiental: A partir d’un estudi energètic hem realitzat diferents inversions de millora de l’eficiència energètica de l’edifici en il·luminació i climatització . Des del 2015 consumim Energia Verda Certificada provinent d’energia renovables. Realitzem una gestió de residus responsable i intentem reduir el consum d’embalatges comprant a l’engròs. Estem adscrits al Programa d’Acords Voluntaris per la reducció d’emissions de CO2.
Papelmatic realitza selecció de proveïdors de matèria primera de cel·lulosa sota criteris de Gestió ambiental responsable de manera que el 100% està certificada amb Ecolabel o PEFC i es prioritzen les fàbriques locals (Estat espanyol).

Efebé selecciona materials ecològics, naturals o reciclats per incorporar-los a les seves intervencions.

papelmatic