SCIAS Hospital de Barcelona

www.scias.com

SCIAS (Societat Cooperativa d’Instal·lacions Assistencials Sanitàries) és la propietària de l’Hospital de Barcelona. Amb més de 160.000 socis i usuaris, gestiona juntament amb els metges de l’asseguradora Assistència Sanitària el seu hospital. L’any 2014 vam publicar la nostra primera Memòria de Sostenibilitat segons el model GRI4.

Àmbit econòmic: com a cooperativa que som, els comptes són revisats i aprovats anualment per l’Assemblea General a la qual, mitjançant les Assemblees Preparatòries, tenen accés tots els socis. A l’Assemblea també es decideixen les línies generals d’actuació.

Àmbit ambiental: Hem establert un programa de revisió periòdica del consum energètic i una sèrie de mesures que han fet possible el manteniment de la despesa malgrat els increments de tarifes dels últims 10 anys. L’Hospital de Barcelona compleix estrictament totes les normatives referents al tractament de residus bioperillosos. A part d’aquests, actualment classifica i recicla 13 fraccions més.

Àmbit social: Comptem entre els nostres proveïdors amb 11 CET’s que ens proveeixen diversos productes i serveis. Realitzem donacions anuals a diversos programes i entitats i col·laborem amb la Fundación Integra en la inserció laboral de persones amb discapacitats.

Àmbit laboral: a SCIAS hi treballen l’equivalent a 821 persones a temps complet. Comptem amb 811 socis de treball que tenen veu i vot a l’Assemblea General. Treballem en la conciliació de la vida laboral i la familiar amb la implementació de mesures diverses i disposem d’una sèrie de beneficis socials per als nostres treballadors. L’any 2015 vam assolir una mitjana de 7,5 hores de formació per any i soci de treball.

Podeu ampliar tota aquesta informació a www.scias.com.

scias_hospital_barcelona
Inscripción Comunidad Valenciana

XARXES SOCIALS