Sepra

www.sepra.cat

Entre d’altres, l’últim any hem fet 2 accions destacades(1 interna/1externes) per augmentar els valors de responsabilitat social i econòmica: INTERNES La cooperativa ha culminat el procés de transformació i d’entrada de nous socis- treballadors. Amb aquesta mesura hem aconseguit un sistema de gestió més just, democràtic i de valor al voltant de les persones. EXTERNES Estem participant com a entitat fundadora del grup empresarial GIRcoop; un nou model de servei a les empreses al voltant de risc, i que està generant intercooperació i treball entre les empreses membres i altres externes.

sepra
Inscripción Comunidad Valenciana

XARXES SOCIALS