Grup SIFU

www.gruposifu.com

Grupo SIFU és el Centre Especial de Treball líder en Facility Services socialment responsables, mitjançant la integració laboral de persones amb discapacitat. Presents a tot el territori nacional i amb 20 anys d’experiència, comptem amb una plantilla de més de 4.000 professionals, més de 1.000 clients i una àmplia gamma de serveis. Cal destacar que més del 85% de la nostra plantilla té algun tipus de discapacitat, ja sigui física, psíquica, sensorial o mental. A través de l’externalització de serveis i venda de subministraments, contribuïm al creixement de les organitzacions, aportant a més el valor afegit en matèria de Responsabilitat Social Corporativa, mitjançant l’assessorament i compliment integral de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social (que integra l’antiga LISMI).

grupo sifu