Softmachine

www.softmachine.es

La nostra principal línia d’acció social es fonamenta, no només en incloure a la nostra companyia polítiques d’igualtat i conciliació, sinó que a més a més tenim una important tasca de divulgació i conscienciació al respecte. Contribuïm de forma activa a la implantació de mesures de flexibilitat horària que milloren la qualitat del temps de col·laboradors i empresa.

Semana RSC Catalunya
Semana RSC C. Valenciana