Unió de Mútues

ACOSTEM LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA ALS NOSTRES GRUPS D’INTERÈS

A Unió de Mútues, única mútua que te acreditat per AENOR el seu sistema de RSC conforme a l’estandard SR10:2011, creiem que no n’hi ha prou amb ser una empresa socialment responsable. Pensem que cal donar a conèixer els èxits assolits en matèria de responsabilitat social corporativa i les activitats realitzades, contribuint així a crear una cultura en aquesta matèria. Per això per a Unió de Mútues una comunicació que faciliti una informació exacta, veraç i transparent és essencial per a la responsabilitat social. La principal eina de comunicació en aquest àmbit és la Memòria de Sostenibilitat. En ella es registren les activitats realitzades en un determinat exercici, des de una triple perspectiva: econòmica, social i ambiental. Des de l’any 2006, Unió de Mútues elabora memòries d’acord amb els criteris del GRI, en el seu màxim nivell d’aplicació A +, sotmetent-les a verificació externa per AENOR com a una forma de verificar la informació reportada.

Podeu consultar les nostres memòries de responsabilitat social a www.uniodemutues.es

unió de mútues

web: www.uniodemutues.es
Persona de contacte: Antoni Orozco
Telèfon: 93 363 06 00