Barcelona Serveis Municipals S.A Divisió Parc Zoològic de Barcelona

www.zoobarcelona.cat

El Zoo de Barcelona ajuda a la conservació de la fauna salvatge i la biodiversitat del món i complementa la seva feina amb altres zoos, institucions, operadors i centres universitaris i científics. Per tal de dur-ho a terme, executa una acció decidida en el camp de l’educació i la sensibilització en el respecte a les espècies, els hàbitats i els ecosistemes en general. En aquest context, i a partir de l’impuls de l’activitat del Zoo i del pla municipal, s’ha creat la Fundació Barcelona Zoo que té com a finalitat fonamentals la promoció, el desenvolupament i l’impuls de programes de recerca, conservació, educació i sensibilització, per tal d’esdevenir un instrument orientat a la preservació de la biodiversitat, a la generació de coneixement i a la conscienciació sobre la protecció i preservació de la natura.

Parc Zoològic de Barcelona