Entidades Taller Descripción Inscripción
Reciclatge de palets El taller consisteix en la recuperació de palets usats amb l’objectiu de transformar-los en mobles. El responsable del taller anirà acompanyant a les persones participants i formant-les en el procés d’aquest reciclatge. Es preveu fer diferents tipus de mobles (prestatgeries etc.). INSCRÍBETE
Diners i Valors Suport en la difusió i tramitació del distintiu Etiqueta Responsable. INSCRÍBETE