Feria RSC - Semana de la Responsabilidad Social

FIRA RSC ONLINE

Gràcies per integrar la RSC i crear valor social

Cadascuna de les organitzacions aquí presents tenen el propòsit i el compromís d’activar la RSC i la sostenibilitat, creant impactes de millora que repercuteixen en tota la societat, convertint-se en pilars fonamentals per liderar canvis substancials en els models de gestió.

Totes elles són un bon exemple, ja que prenen partit per seguir millorant en tots els àmbits ambientals, econòmics i socials, incloent dins del seu ADN i les seves estratègies empresarials, la Responsabilitat Social Corporativa. Des de la implementació de projectes com el Pla de Responsabilitat Social Corporatiu, Projectes de Compliance i transparència, Memòries de Sostenibilitat o de Bon Govern, Sistemes de Gestió Ètics (SG21, SR10, SA8000, ISO26000, ISO4001, ISO 14001), Guies de Compres Responsables, memòries Ambientals, Petjada de Carboni, Economia Circular, memòries Ambientals, Mobilitat Sostenible, Pla de Voluntariat Corporatiu, Pla d’Igualtat, Protocol d’Assetjament, Pla d’inserció sociolaboral, Pla de Conciliació, entre d’altres. Tots sistemes i mesures establerts per donar cabuda a una millor integració de les persones, millores en la transparència, millores en el compte de resultats i una millora per al medi ambient. Independentment de la seva mida o àmbit d’actuació, comparteixen una actitud responsable.

Des de la Setmana de la Responsabilitat Social, volem donar-vos les gràcies a cadascun de vosaltres i l’equip humà de què forma part; per continuar impulsant iniciatives com la Setmana Responsabilitat Social Corporativa donant una major veu i difusió per a tota la societat. La seva dedicació fa créixer un teixit empresarial amb ADN SOSTENIBLE.

Suma’t, no et quedis enrere TOTES I TOTS GUANYEM!