ACEFAT AIE

www.acefat.com

Aquest any 2016 volem destacar hem iniciat un procés per analitzar la materialitat de l’activitat, tant a nivell econòmic com ambiental i social. El procés inclou tècniques de participació amb els diferents grups d’interès per captar el seu interès per l’activitat d’ACEFAT en clau de sotenibilitat. Els resultats del procés es podran compartir a la memòria de sostenibilitat del 2015-2016.

acefat