Activa Mutua

www.activamutua.es

La labor que realitza Activa mútua com a institució responsable de la prevenció i la gestió de prestacions es complementa amb la nostra àmplia vocació social, que condiciona la política i estratègia de la nostra entitat. Un canvi de paradigma des de la labor purament assistencial a una atenció basada en la responsabilitat social, ens ha portat cap a la innovació de processos, incorporació de noves fórmules d’atenció i adopció de bones pràctiques; tot això amb la col·laboració i participació del moviment associatiu com a principal coneixedor del Tercer Sector Social.

Mostres d’això són l’obtenció del segell BEQUALPLUS, les compres responsables i serveis a través d’entitats d’acció social, l’impuls de projectes de R+D+i, l’eliminació de barreres de la comunicació, accessibilitat universal i disseny per a tots, la signatura del Charter de la Diversitat o el desenvolupament de Programes destinats a la promoció de la salut laboral i prevenció de riscos en persones amb discapacitat.

Tot això, a més dels diversos reconeixements rebuts, demostra que per a Activa Mútua, la diversitat corporativa i la inclusió són un valor transversal i fonamental per al compliment de la nostra missió.