Barcelona Serveis Municipals S.A.

www.bsmsa.cat

B:SM contribueix al desenvolupament de Barcelona i la millora de la qualitat de vida de ciutadans i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, amb eficiència, proactivitat, aportant valor i optimitzant la rendibilitat social i econòmica. Per això, desenvolupa la RSC com a compromís d’empresa incloent els àmbits del medi ambient, l’acció social, la salut i treball, la participació interna, igualtat i benestar, el consum i contractació responsable. Enguany es publicarà la 2a Memòria de Sostenibilitat certificada C+ segons GRI on es fa un recull dels avenços i reptes en aquesta matèria.

logo BSM