Can Cet

www.cancet.org

Econòmic: Marc estratègic d’RSE en tres eixos: CanCet Sostenible, Socialment Responsable i Solidari. Estem certificats amb la Norma SGE21. Realitzem anualment l’informe de progrés del Pacte Mundial (United Nations Global Compact). Balanç del Bé Comú: Anem més enllà de la RSE amb l’informe i el balanç del Bé Comú.

Social: Tenim un Pla d’Igualtat i diversitat, implementat des de l’any 2011. Participem en la Xarxa Die (empresas amb el distintiu d“Igualdad en la Empresa”).Comptem amb el Distintiu d’excel·lència d’ “Igualdad en la Empresa”, atorgat pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nomes atorgat a 89 empreses de tot l’estat espanyol . Mitjançant la creació del codi etic i del Comitè Ètic i d’Igualtat promovem la millora de la qualitat de la vida les persones. Potenciem la comunicació amb el Dossier benvinguda per a noves incorporacions a plantilla amb aspectes sobre la implantació de la RSE a Can Cet. Formem part de la Xarxa Nust, com empresa innovadora en mesura de Temps i Conciliació. Estem adherits al Pacte del temps de l’ajuntament de Barcelona. Tenim el distintiu amb l’Etiqueta Responsable des de l’ any2011. Participem en la xerrada sobre la Responsabilitat Social, organitzada per Agenda 21 Escolar. Conveni de Col·laboració amb Tarpuna i amb l’empresa d’eficiència energètica Justa Energia. Participem en la Fira Solidaria de Nadal i en la Fira d’economia solidaria de Catalunya.

Ambiental: Can Cet ha invertit en la compra de 2 vehicles elèctrics i 2 vehicles híbrids. Fem servir aigües freàtiques pel servei que realitzem a Parcs i Jardins de la ciutat de Barcelona. Controlem i fem seguiment de les emissions de CO2.

cancet