Parc d’Atraccions Tibidabo

www.tibidabo.cat

El Parc d’Atraccions Tibidabo s’esforça a desenvolupar projectes, a tenir en compte iniciatives socials, a recolzar i dur a terme actes, així com a donar suport a col·lectius menys afavorits i respectar l’entorn amb el qual conviu. Així, el parc configura una funció social basada en 4 eixos principals: en les tarifes, els actes, les activitats especials i el medi ambient.

Els actes són un dels eixos socials més notoris del parc com exemple; les jornades d’Estiu sense barreres i Cançó de pau, la participació amb la Gran Festa de l’Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya, la diada solidaria Un dia de nassos, així com les festes d’ UNICEF, la Associació de Catalana de Famílies Nombroses i Un cop de ma.

Parc d’Atraccions Tibidabo