Aprotecnic Group

Aprotecnic Group

Aprotecnic group és una companyia d’assessorament professional immobiliari que brinda un servei integral sustentat en cinc àrees de negoci. El valor afegit de Aprotecnic Group es materialitza a través d’aquesta visió global de 360º del sector, aportant el nostre coneixement integral en cada àrea i oferint un servei exclusiu a cada client.


www.aprotecnicgroup.com