Associació ProPer

Associació ProPer

En Associació Proper promovem la integració sociolaboral de persones amb discapacitat mitjançant la creació i manteniment de llocs de treball, revitalizándolos, adaptant-los i desenvolupant perfils professionals considerats de baix valor afegit.


www.associacioproper.org