Estabanell & Pahisa

Estabanell & Pahisa

La sòlida implantació d’Estabanell & Pahisa al teixit social del seu entorn, amb una filosofia d’empresa que prioritza la proximitat i el tracte personalitzat, ens porta de manera natural a realitzar una intensa activitat pel que fa a l’RSC.

Enfocament de l’organització en matèria d’RSC

La sòlida implantació d’Estabanell Energia en el teixit social del seu entorn, tant per la seva llarga trajectòria com per la seva filosofia empresarial, que posa per davant la proximitat amb el client i el tracte personalitzat, ens ha dut, de manera gairebé natural, a una intensa activitat pel que fa a la responsabilitat social.

Conscients dels beneficis que ens ha aportat la societat en què estem immersos, considerem obligat mantenir un alt grau de compromís amb ella i aportar-hi, també, alguna cosa a canvi. Una bona mostra d’això és el fet que, des de fa molt temps, col·laborem en l’educació i la formació dels infants, especialment a través de la música i de l’esport. Però també participem en moltes altres iniciatives de caire social en diferents àmbits: l’ecològic, contribuint a la protecció del medi ambient; el sanitari, aportant fons per millorar la prevenció d’algunes malalties i per modernitzar els aparells de diagnosi dels nostres hospitals; el cultural, finançant projectes i entitats; o fins i tot el purament festiu, participant en el patrocini de celebracions i festes.

 

Estabanell_Pahisa


www.estabanell.cat