Estabanell & Pahisa

Estabanell & Pahisa

La sòlida implantació d’Estabanell & Pahisa al teixit social del seu entorn, amb una filosofia d’empresa que prioritza la proximitat i el tracte personalitzat, ens porta de manera natural a realitzar una intensa activitat pel que fa a l’RSC.


www.estabanell.cat