Fundación Apip-Acam

Fundació Apip-Acam

Fundació Apip-Acam és una eina de gestió professional i de col·laboració amb l’administració i les organitza-cions socials per resoldre, de manera inclusiva, necessitats humanes i vitals.

Entre d’altres, compta amb 35 anys d’experiència en la gestió assistencial, formativa, i en la integració social i laboral de  les persones amb discapacitat, dependència, vulnerabilitat, pobresa i/o exclusió social, col·laborant amb les administracions i institucions públiques, privades i amb el teixit associatiu que tingui per objectiu el desenvolupament del benestar i la solució de problemes socials, especialment a favor de la igualtat d’oportunitats, de la diversitat, la inclusió social, la prevenció i l’assistència.


www.fundacioapipacam.org