Fundación Can Caralleu

Fundació Can Caralleu Esport

Promovem l’esport, la salut i el lleure per a tothom des d’un plantejament socialment inclusiu, èticament responsable i de compromís amb l’entorn.Gestionem el Centre esportiu municipal de Can Caralleu. El màxim òrgan de l’entitat és el Patronat format per 6 membres, dels quals 4 representen la Fundació Claror. És per això que la Fundació Can Caralleu Esport duu a terme la seva finalitat d’acord a l’estratègia de gestió de Claror.

Criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social

Hem adoptat com a referència de gestió el model d’excel·lència de l’EFQM (European Fundation for Quality and Management). Comptem amb un departament de RSC en dependència  directa de la direcció general.

La nostra estratègia en RSC s’estructura en base a uns vectors definits per nosaltres mateixos tot i que, com a eina de gestió, seguim el mapa que ens ofereix la norma SGE21 de Forètica.

Recentment, el  Patronat de la Fundació Can Caralleu Esport hem aprovat un Pla d’implementació de la RSC que contempla, entre d’altres, la sol·licitud de l’etiqueta responsable, la signatura dels Acords Voluntaris de l’OCCC o la signatura del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

El grup Claror (i, per tant, Can Caralleu) ens definim com ‘Més que fitness’. Aquest posicionament de marca, va més enllà d’una estratègia de màrqueting, ja que obeeix a la nostra intenció de SER i de FER les coses de manera diferent. Podeu veure el desplegament del ‘Més que ftness’ a la nostra web http://www.claror.cat/mesquefitness

Fem pública la nostra activitat i els nostres resultats a traves de la memòria anual que podreu trobar a la web (http://www.claror.cat/claror/pagina/memoria-anual)

Compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat

La nostra missió és ben clara: “promoure i prestar serveis esportius de qualitat des d’un plantejament socialment inclusiu (esport per a tothom)”. I, per tant, partim de la concepció de l’esport i l’activitat física com un dret de tota persona al llarg de la seva vida, sense cap discriminació per raó d’edat, sexe i condició social.

La nostra aposta pel municipalisme, és a dir, per la gestió de centres esportius de titularitat pública, fa possible aconseguir-ho.

Estratègies de sostenibilitat ambiental 

El grup Claror hem dissenyat el projecte Eco-lògics que contempla diverses iniciatives per fer camí cap a una entitat verda.

D’una banda, volem fer dels nostres clubs, centres ecoeficients. I és per això que des del 2013 estem duen a terme un projecte pilot d’implementació de la immòtica per controlar remotament la llum, el clima i la hidràulica.  Paral·lelament estem treballant un programa d’eficiència energètica i el 2013 ja s’han recollit dades per part d’analitzadors de la xarxa elèctrica i tenim damunt la taula una proposta de Mesures d’eficiència energètica.

D’altra banda, fa uns anys que vam decidir implementar l’oficina verda i això es trasllada a l’ús de paper reciclat, la promoció de la doble cara i el reciclatge del paper i la compra de material d’oficina sostenible.

La nostra sensibilitat mediambiental, la intentem traslladar a treballadors i clients fomentant periòdicament campanyes de sensibilització, com per exemple, la campanya actual ‘Cada gota compta’ o la promoció del Dia Mundial dels boscos en motiu del Cros de Can Caralleu.

La Fundació Can Caralleu Esport ha signat els Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de CO2 i són moltes les mesures que es promouen per tal de millorar l’eficipencia energètica del Club

 • Interruptors crespusculars i horaris
 • Detectors de presència infrarojos amb regulació crepuscular
 • Bombetes de baix consum
 • Plaques solars
 • Aixetes temportizades a les dutxes
 • Pinyes de dutxa d’estalvi d’aigua
 • Planta recuperadora energética
 • Desinfecció de l’aigua per raigs ultravioletes
 • Plantes autòctones
 • Reaprofitament de l’aigua per a rec
 • Canvi de 113 focus d’halògenurs metàl·lics de 400w per leds de 200w (camp de futbol, pistes de tennis i pàdels)

www.claror.cat/cancaralleu