fundación claror

Fundació Claror (grup Claror)

La Fundació Claror és una entitat catalana privada sense ànim de lucre, nascuda el 1989, que promou l’esport, la salut i el lleure per a tothom.

DESCRIPCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES DE L’ORGANITZACIÓ EN MATERIA D’RSC

El 2018 ens vam certificar amb el segell 500+ EFQM, el màxim segell que otorga l’European Foundation for Quality Managment a les organitzacions que promouen la millora contínua en la seva gestió en base a 8 conceptes molt lligats a la RSC i al desenvolupament sostenible. Aquest 2019 acabarem d’implementar el Codi de conducta i bon govern (que també inclou tots els aspectes relacionats amb el compliance penal) difonent-lo a l’organització i creant el Comitè d’ètica i el canal de denúncia.

No sé si pot servir el nostre bestline: Som més que fitness: una gran oferta esportiva, responsable i compromesa.

Fundación Claror


www.claror.cat/fundacio-claror