goFlow

GoFlow

Consultoria en direcció de projectes.

BONES PRÀCTIQUES EN RSC

Gestió econòmica transparent i no fraudulenta: Seguim el Codi d’Ètica i Conducta professional del PMI®. Específicament ens comprometem a negociar en bona fe sense influenciar decisions o accions sobre altres en el nostre benefici personal. Respectem els drets de propietat dels altres. La nostra gestió econòmica es basa en criteris de Responsabilitat Social seguint una gestió econòmica sostenible i amb una actitud ètica. Promovem l’equanimitat, acceptant i integrant les diferents situacions de les persones involucrades en la gestió dels projectes.

La nostra empresa neix des dels seus inicis incorporant valors de RSC integrant-los en la pròpia estratègia de l’Organització. Partim convençuts que aplicar aquests criteris genera un retorn immesurable.

goFlow


www.goflow.eu