Mobile World Capital Foundation

Mobile World Capital Foundation

MWCapital centra la seva activitat en 4 àrees: l’acceleració de la innova-ció a través de l’emprenedoria digital; la transformació de la indústria mitjançant la tecnologia digital; el creixement del talent digital entre les noves generacions i els professionals; i la reflexió sobre l’impacte de la tecnologia a la nostra societat.


mobileworldcapital.com