ingesan

OHL SERVICIOS INGESAN

Neteja, serveis d’atenció a les persones, manteniment, serveis urbans.

DESCRIPCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES DE L’ORGANITZACIÓ EN MATERIA D’RSC

Mantenim un compromís públic i voluntari amb el desenvolupament sostenible, materialitzat a través de la nostra política de RSC, seguint les directrius i recomanacions de les principals organitzacions de referencia, tals com les Nacions Unides, la Organització Internacional del Treball i la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. Som membres del Pacte Mundial de les Nacions Unides des de 2004 i soci fundador de la Xarxa espanyola. També seguim els Principis Rectors sobre Empresa i Drets Humans aprovats el 2011. Així mateix, emprem com a guia la fulla de ruta establerta a l’Agenda Global 2030, incorporant els ODS alineats amb les diferents àrees d’activitat de l’empresa.

La sostenibilitat és un aspecte transversal en la creació de valor compartit; mitjançant una gestió responsable, que permeti a l’organització alinear-se amb l’entorn, fer front als reptes de forma proactiva, generant confiança i compromís.


www.ohlservicios.com